ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 36 เข้าชมวันนี้
  • 945 เข้าชมเดือนนี้
  • 53,327 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ที่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214) ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-559-087
โทรสาร : 044-559-086
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศด่านศุลกากรช่องจอม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป17 สิงหาคม 2566 16:20:5520
2 ประกาศด่านศุลกากรช่องจอม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 กรกฎาคม 2564 16:24:02116
3 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 25645 มีนาคม 2564 12:00:41120
4 ประกาศด่านศุลกากรช่องจอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 กุมภาพันธ์ 2564 15:10:2085
5 ประกาศด่านศุลกากรช่องจอม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 กุมภาพันธ์ 2564 16:29:2393
6 ประกาศด่านศุลกากรช่องจอม (ฉบับร่าง) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรช่องจอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ตุลาคม 2563 18:33:14114
7 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ26 ตุลาคม 2563 11:13:52103
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ที่ทำการศุลกากรขาออกด่านพรมแดนช่องจอม และที่ทำการศุลกากรขาออกด่านพรมแดนช่องสะงำ 20 ธันวาคม 2560 10:57:27208
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ตาราง ปปช.07)16 พฤศจิกายน 2560 17:03:06158
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการคนสวน (ตาราง ปปช.07)16 พฤศจิกายน 2560 17:02:08145
11 โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรช่องจอม24 พฤศจิกายน 2560 09:35:23188
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ตาราง ปปช.07)15 พฤศจิกายน 2560 14:49:53158
13 จัดซื้อจัดจ้าง216 พฤศจิกายน 2559 15:07:04323
14 จัดซื้อจัดจ้าง116 พฤศจิกายน 2559 15:06:57319
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรช่องจอม24 ตุลาคม 2561 19:58:14810
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ที่ทำการศุลกากรขาออกด่านพรมแดนช่องจอม และที่ทำการศุลกากรขาออกด่านพรมแดนช่องสะงำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)20 ธันวาคม 2560 10:58:01156
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรช่องจอมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)20 ธันวาคม 2560 10:57:51208
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ตาราง ปปช.07)9 ตุลาคม 2561 09:39:09145
ผลลัพท์ทั้งหมด 18 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6000 ต่อ 20-5044
อีเมล์ : cosciisoft@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร