ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 30 เข้าชมวันนี้
  • 679 เข้าชมเดือนนี้
  • 59,212 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ที่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214) ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-559-087
โทรสาร : 044-559-086
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

จุดผ่อนปรนทางการค้า

จุดผ่อนปรนทางการค้า

ด่านศุลกากรช่องจอม มีจุดผ่อนปรนทางการค้าจำนวน 1 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการเป็นจุดผ่านแดน ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
โดยเปิดทำการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. ต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 จึงได้ออกประกาศขยายวันเปิดทำการค้า จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็นระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ของทุกวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 ธันวาคม 2559 15:11:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214)
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4414-7037
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร