ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

พื้นที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

คู่มือประชาชน

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 12 เข้าชมวันนี้
  • 574 เข้าชมเดือนนี้
  • 18,389 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ที่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214) ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-559-087
โทรสาร : 044-559-086
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข่าวด่านศุลกากรช่องจอม


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรช่องจอมประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนด่านศุลกากรช่องจอม24 ธันวาคม 2559221
2 ด่านศุลกากรช่องจอม จัดทำโครงการ CSR ณ ฐานปฏิบัติการช่องกร่าง จังหวัดสุรินทร์26 มกราคม 2560209
3 นายด่านศุลกากรช่องจอม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์) และคณะ 10 มีนาคม 2560169
4 ด่านศุลกากรช่องจอม ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ท่านกุลยา ตันติเตมิท) และคณะ 10 เมษายน 2560230
5 นายด่านศุลกากรช่องจอม ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก24 เมษายน 2562135
6 13 ธันวาคม 2562 ด่านศุลกากรช่องจอมร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว เพื่อนำไปทำลาย23 ธันวาคม 256215
7 นายวิศณุ วัชราวนิช นายด่านศุลกากรช่องจอม และคณะ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค. 256228 ธันวาคม 256218
8 การประชุมหารือบูรณาการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 256320 มกราคม 25637
9 นายวิศณุ วัชราวนิช นายด่านศุลกากรช่องจอม และคณะ ให้การต้อนรับตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 256320 มกราคม 25635
10 งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 256320 มกราคม 25634
11 นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรช่องจอม และนายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับท่าน ทปษ.วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย และคณะ 17 กรกฎาคม 2560317
12 นายด่านศุลกากรช่องจอมมอบหมายให้นายวิทวัส ปลื้มรัมย์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบสินค้า ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) หัวข้อการบรรยาย เรื่อง ระเบียบ/ข้อบังคั17 กรกฎาคม 2560232
13 นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับด่านศุลกากรช่องจอม กองกำลังสุรนารี ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง 24 พฤศจิกายน 2560205
14 นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรช่องจอม ประชุมเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อมอบหมายนโยบายสำคัญที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของท่านอธิบดีฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 และการประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกากร 24 พฤศจิกายน 2560215
15 นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรช่องจอม มอบหมายให้นายยติวัตร มนตริวัต ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรและนายวิทวัส ปลื้มรัมย์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เป็นวิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีง24 พฤศจิกายน 2560358
16 นายด่านฯช่องจอม จัดประชุมหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ประชุมรับฟังการชี้แจงพิธีการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และอื่นๆ ณ ห้องประชุมอำเภอกาบเชิง 24 พฤศจิกายน 2560211
17 นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรช่องจอม เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขา 5) ซึ่งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า25 มกราคม 2561807
18 นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรช่องจอม และนายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผอ.ศภ.๒ และคณะ 9 กุมภาพันธ์ 2561195
19 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา 08.09 น. นายประสงค์ เพริดพริ้ง นายด่านศุลกากรช่องจอมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงาน ทำพิธียกเสาเอก เสาโท โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 9 กุมภาพันธ์ 2561195
20 ด่านศุลกากรช่องจอม จับกุมไม้พยุง รถจักรยานยนต์ รถเข็นลาก มะพร้าว ลักลอบหนีศุลกากร10 กุมภาพันธ์ 2561166
21 ด่านศุลกากรช่องจอม ให้การต้อนรับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5 เมษายน 2561175
22 นายธนศักดิ์ โกษาผล เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร26 มีนาคม 2562100
ผลลัพท์ทั้งหมด 22 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214)
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4414-7037
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร