ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่


ด่านศุลกากรช่องจอม มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ข้าราชการ จำนวน 22 อัตรา
1. นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ/ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
4. เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน /ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ/ลูกจ้าง จำนวน 5 อัตรา
1. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 3 อัตรา
2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
3. ศุลการักษ์ จำนวน 1 อัตรา

รวมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมทั้งหมด 27 อัตรา
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2565 13:52:23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214)
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4414-7037
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร