ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรช่องจอม มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

ข้าราชการ จำนวน 22 อัตรา
  1. นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ/ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานราชการจำนวน 3 อัตรา
  1. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา
  2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา
    นิติกร จำนวน 1 อัตรา
รวมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมทั้งหมด 26 อัตรา
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2559 16:50:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214)
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4414-7037
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร