ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ด่านศุลกากรช่องจอมมีเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชายแดน 3 จังหวัด คือ
  1. จังหวัดสุรินทร์
  2. จังหวัดบุรีรัมย์
  3. จังหวัดนครราชสีมา


 ปัจจุบันมีจุดนำเข้า-ส่งออกสินค้า ดังนี้
  • จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  • จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
  • คลังสินค้าทัณฑ์บนบริษัท คาวาซูมิลาบอราทอรี่ ประเทศไทย (จำกัด) สาขา 5
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2562 08:47:56
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214)
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4414-7037
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร